Public Notices

Category: Publication

Toe Tatalaina o Avanoa mo le Toe Fausia o Pasi Laupapa Laupasese Fou Mai Totoga o Loli
Fou Faaulufale Mai i totonu o Samoa 2015E tusa ai ma le FK (15)38 ua faamaonia ai e le Kapeneta le toe tatalaina o le fausiaina o pasi lau
pasese laupapa fou e faavae i luga o tuutuuga ua taua i lalo:
1. Talia na o totoga o loli fou e faaulufale mai i totonu o Samoa e fausia ai pasi laupapa
la’upasese fou; (chasis, cap, engine body)
2. Mo le Au Fai Pasi, ia faafesoota’i muamua mai le Pulega ma tuuina mai faamatalaga uma e
faatatau i le pasi e aofia ai le tausaga, pepa mai le ofisa o tiute, pepa o faamatalaga mai
atunuu mamao faatasi ma le talosaga mai mo se laisene la’upasese (RSL) ae le’i fausiaina se
pasi la’upasese fou. E tatau ona ioeina ma talia muamua e le Pulega o le pasi o le a fausia
mai i totoga o se loli fou;

Read more: Public Notices