Public Notices

Toe Tatalaina o Avanoa mo le Toe Fausia o Pasi Laupapa Laupasese Fou Mai Totoga o Loli
Fou Faaulufale Mai i totonu o Samoa 2015E tusa ai ma le FK (15)38 ua faamaonia ai e le Kapeneta le toe tatalaina o le fausiaina o pasi lau
pasese laupapa fou e faavae i luga o tuutuuga ua taua i lalo:
1. Talia na o totoga o loli fou e faaulufale mai i totonu o Samoa e fausia ai pasi laupapa
la’upasese fou; (chasis, cap, engine body)
2. Mo le Au Fai Pasi, ia faafesoota’i muamua mai le Pulega ma tuuina mai faamatalaga uma e
faatatau i le pasi e aofia ai le tausaga, pepa mai le ofisa o tiute, pepa o faamatalaga mai
atunuu mamao faatasi ma le talosaga mai mo se laisene la’upasese (RSL) ae le’i fausiaina se
pasi la’upasese fou. E tatau ona ioeina ma talia muamua e le Pulega o le pasi o le a fausia
mai i totoga o se loli fou;

Public Notices

SIITAGA O TAU O LAISENE MA ISI AUAUNAGA

E tusa ai ma le toe Iloiloina poo le Fetuunaiga o Tupe Maua ale Malo mo ana Auaunaga, e ese mai i
Lafoga, o lea e faasilasila faaaloalo atu i le mamalu o le atunuu e faapea, o le a siitia nei ile 5% tau uma
o auaunaga a le Pulega o Felauaiga ile Laueleele e afua atu i le aso 1 Ianuari 2015.
Mo nisi faamatalaga faamolemole faafesootai mai le tatou Ofisa i Vaitele i le Numera 26740/26741 poo
Salelologa i le Numera: 51508 poo le imeli: info@lta.gov.ws

Faafetai
Pulega o Felauaiga ile Laueleele


Taxi Changes Press Release Samoan and English

pdfCLICK HERETaxi Stand Registration Form

pdfCLICK HERETaxi Standardization

pdfCLICK HERETransfer of Ownership

pdfCLICK HERE


 pdf Enhanced Road Access Project (ERAP)

pdf CRWCR_LARF_(Revised_March_2015)

pdf LARF WCR Final Submission.

pdf PPCR WCR Envtal Code of Pract Final Submission

pdf Annex 4 FINAL LARF WCR Samoan

pdf PPCR WCR Samoan

pdf ARAP-Vaitele_St(Vailoa-Saina)


ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SCREENING AND ASSESSMENT FRAMEWORK click here for english and click here for samoan

ERAP Consultations Final Report. (Click here)

 

Public Notices

Toe Tatalaina o Avanoa mo le Toe Fausia o Pasi Laupapa Laupasese Fou Mai Totoga o Loli
Fou Faaulufale Mai i totonu o Samoa 2015
E tusa ai ma le FK (15)38 ua faamaonia ai e le Kapeneta le toe tatalaina o le fausiaina o pasi lau
pasese laupapa fou e faavae i luga o tuutuuga ua taua i lalo:
1. Talia na o totoga o loli fou e faaulufale mai i totonu o Samoa e fausia ai pasi laupapa
la’upasese fou; (chasis, cap, engine body)
2. Mo le Au Fai Pasi, ia faafesoota’i muamua mai le Pulega ma tuuina mai faamatalaga uma e
faatatau i le pasi e aofia ai le tausaga, pepa mai le ofisa o tiute, pepa o faamatalaga mai
atunuu mamao faatasi ma le talosaga mai mo se laisene la’upasese (RSL) ae le’i fausiaina se
pasi la’upasese fou. E tatau ona ioeina ma talia muamua e le Pulega o le pasi o le a fausia
mai i totoga o se loli fou;
3. Faamau uma pou, iviivi, lagolago ma nofoa o pasi i fao u’amea;(steel bolts&nuts)
4. Asia e alii Ofisa Pasi Taavale a le Pulega le tino o le pasi ae le’i puipuia i apa ia mautinoa ai
ua faamau uma lagolago, iviivi, pou ma nofoa o le pasi i fao nati u’amea;
5. Tumau pea aiaiga o le tulafono o Taavale afi 1961 Vaega e 4 i le umi, lautele, maualuga ma
le aofaiga o le pasese e 33 tagata;
6. Fai se paipa po o se laau malo ma malosi lapotopoto i le ogatotonu o le fale o le pasi
aemaise i pasi malaga mamao e pipii ai pasese pe a ova aua lava le saogalemu;
7. E lē talia ona faaaoga totoga o loli tuai ua leva ona i totonu o le atunuu e fausia ai se pasi
la’upasese laupapa fou ona ua matutua tausaga ma lē saogalemu;
8. Ta’i valu tausaga ma faafou tino o pasi laupapa la’u pasese uma amata atu i le aso o le a
faamamaluina ai lenei suiga.
O lenei faasilasilaga o le a amata lona faamamaluina i le aso muamua o le masina o Ianuari
2016 ile tausaga fou.
Faafetai,
PULEGA O FELAU'AIGA I LE LAU'ELE'ELE
Please address all
correspondence to the:
Chief Executive Officer
Land Transport Authority
Vaitele Office
Phone 26740 Fax 26739
Savaii Office
Phone 51508 Fax 51207
Private Mail Bag
Email: ltasamoa.enquiries@gmail.com
Web: www.lta.gov.ws
Ban lifted for the construction of New Wooden Buses from new Truck Components ONLY
Imported to Samoa
Pursuant to FK (15)38 cabinet has approved the construction of new wooden buses under the
following conditions:
1. New Truck Components imported to Samoa is only accepted to construct new wooden
busses; (chasis, cap, engine body)
2. Bus Owners to contact Land Transport Authority and present information and details of the
bus including the year, Customs Release Form, Original Export Certificate and a application
for a Road Service License (RSL) before the construction of the bus. LTA should accept
and give their approval that the bus will be constructed from truck component
3. Must fasten posts, roof and seats with steel bolts and nuts.
4. LTA Certifying Officers to carry out inspection to inspect body of the bus before wrapping
to ensure posts, roof and seats are fasten with steel bolts and nuts.
5. Conditions and Requirements for RTO 1961 Part 4, on the length, width and height and
number of passengers 33 Still Valid.
6. Install a pipe or strong rounded timber in the top middle of the bus especially for long
distance travelling buses for passengers to hold on to for safety.
7. Prohibited to construct/manufacture any new buses from old lorries/truck components
already in country due to its substandard and unsafely condition.
8. Body of wooden buses should be renewed in every 8 years effective on the date of this
notice.
This notice will be in effect by the 1st of January 2016.
Thank You,
LAND TRANSPORT AUTHORITY

 

Teuteuga o le Tulafono o Taavale Feoai i Ala Tetele 2015
E faasilasila faaaloalo atu i le mamalu o le atunuu, o le a amata faamamaluina e le Pulega o
Felauaiga i le Laueleele ma le Matagaluega o Leoleo le Tulafono o Teuteuga o le Tulafono Feoai i
Ala Tetele 2015 i le Aso 1 Tesema 2015.
O lea Teuteuga o le Tulafono o Taavale Feoai i Ala Tetele 2015 e aofia ai le faamalosia o le
tauaveina o laisene avetaavale e i latou uma e faafoeina taavale.
Mo nisi faamatalaga faafesootai le tatou Ofisa autu i Vaitele i le 26740/41
Info@lta.gov.ws
Faafetai
Pulega o Felauaiga i le Laueleele
Road Traffic Amendment Act 2015
We wish to advise the public that effective as of the 1st December 2015, the Road Traffic
Amendment Act 2015 will be enforced by the Land Transport Authority and the Ministry of Police.
The Road Traffic Amendment Act 2015 repeals the proviso to subsection (5) of the Road Traffic
Ordinance 1960, therefore making it compulsory for drivers to carry their valid driver’s license at
all times when driving. Failure to produce a valid driver’s license upon request; will result in an
instant fine.
For more information please contact our office at Vaitele 26740/41 or email info@lta.gov.ws
Thank You,
Land Transport Authority

 

Public Notices

SIITAGA O TAU O LAISENE MA ISI AUAUNAGA

E tusa ai ma le toe Iloiloina poo le Fetuunaiga o Tupe Maua ale Malo mo ana Auaunaga, e ese mai i
Lafoga, o lea e faasilasila faaaloalo atu i le mamalu o le atunuu e faapea, o le a siitia nei ile 5% tau uma
o auaunaga a le Pulega o Felauaiga ile Laueleele e afua atu i le aso 1 Ianuari 2015.
Mo nisi faamatalaga faamolemole faafesootai mai le tatou Ofisa i Vaitele i le Numera 26740/26741 poo
Salelologa i le Numera: 51508 poo le imeli: info@lta.gov.ws

Faafetai
Pulega o Felauaiga ile Laueleele


INCREASE OF LICENSE FEES AND OTHER CHARGES

In accordance with the review of Fees and Charges for Non Taxation Revenue, we wish to advice the
Public that All Fees and Charges for services at the Land Transport Authority will be increased by 5%
as of the 1st January 2015.
For more information please contact our Office at Vaitele on: 26740/26741 or Salelologa: 51508 or
email: info@lta.gov.ws

Thank you,
Land Transport Authority


pdf Taxi Changes Press Release Samoan and English

pdf Taxi Stand Registration Form

pdf Taxi Standardization

pdf Transfer of ownership